MEZINÁRODNÍ KURZ HORSKÉ MEDICÍNY v ČR uznaný lékařskými komisemi UIAA a ICAR

  •   Vysokohorská a expediční medicína

  •   Záchrana v horském terénu

  •   Hypotermie, omrzliny, laviny

  •   Výcvik ve vrtulníkovém středisku

  •   Pro lékaře a zdravotnické záchranáře

  •    Mezinárodně uznaný DiMM (Diploma in Mountain Medicine)

  •   Garantem kurzu je MUDr. Kristina Höschlová